Privacy Voorwaarden

Algemeen

In deze privacy voorwaarden staat beschreven hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door Pepper. Pepper is onderdeel van MatchMedia B.V.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Met uw inschrijving bij Pepper laat u diverse persoonsgegevens achter, zoals uw contactgegevens, uw voorkeuren en interesses, foto’s etc. Deze persoonsgegevens worden door Pepper voor verschillende doeleinden gebruikt. Allereerst worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering van de diensten van Pepper. Daarbij gaat onder andere om: opstellen van een profiel binnen Pepper, matchen van uw profiel met andere profielen, in contact treden met anderen, controle van uw status door Pepper, etc. Voor betalingen gelieerd aan het lidmaatschap van Pepper, worden de in dat kader relevante gegevens verzocht en verwerkt. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor statistische analyses, onder andere ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van strategie en marketingactiviteiten. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief door Pepper, alsmede voor marketingactiviteiten om u – per post, e-mail, telefoon of op andere wijze – te informeren over producten en diensten van Pepper. Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor Pepper.